logo
מיון וריסוק

 הגזם אמנם מהווה רק כ- 3.95% ממשקל הפסולת אך סילוקו ללא קיצוץ מהווה בעיה באתרי פסולת. כמות הגזם בישראל מוערכת בכ- 500,000 טון לשנה' מתוכם מוחזרו בשנת 2003 כ 152,000 טון שהם כ- 3% מסך הפסולת בישראל. השימושים העיקריים בגזם הם יצור קומפוסט (בשילוב עם חומרים נוספים כדוגמת חומר אורגני רקבובי, זבלים ובוצות), חיפוי קרקע וכן רפד לרפתות. יתרונו של הגזם הוא בכך שבמרבית הרשויות הגזם כבר היום מופרד משאר הפסולת וכלל אין צורך בהקמת תשתית למיחזור
    

 

 

 

 


פסולת גזם שמגיע לאתר המיון

 

 

 

 

 

הפרדת הגזם משאר הפסולת

 

 

 

 
בולי עץ מפסולת הגזם למכירה - לשם הסקה

 

 

 

 
ריסוק גזם באתר אשפה דודאים• בחינת עלויות כלכליות של איסוף גזם www.sviva.gov.il/Envirome....pdf


טל: 052.3411177   פקס: 057.7941347    mo@ecological.co.il   
    חזרה    

 
כל הזכויות שמורות Copyright © 2006 Olympus-Art.Com All Rights Reserved