שירותים אקולוגיים לשרותך

 טיפול בצמיגים
נרכשה מגרסה ניידת לגריסת
צמיגים בעלות של 2.000.000 ש"ח

לחץ על התמונה - להגדלה


נגב אקולוגיה הקימה מרכז לגריסה והטמנת פסולת צמיגים - ראה קישור 

♦ אדמות מזוהמות פינוי טיפול והטמנה
♦ פסולת לשימוש חוזר
פלסטיק,משטחים,גומי,מתכות,חיפוי קרקע
♦ פינוי נייר וקרטון

 
mo@ecological.co.il טל: 052.3411177 פקס: 057.7941347
כל הזכויות שמורות Copyright © 2006 Olympus-Art.Com All Rights Reserved