logo
נגב אקולוגיה הקימה מרכז לגריסה והטמנת פסולת צמיגים ב-3 מיליון שח

 קיבוץ משמר הנגב וחברת שירותים אקולוגיים הקימו חברה משותפת בשם נגב אקולוגיה.
חברת נגב אקולוגיה הקימה מרכז לגריסה והטמנה של פסולת צמיגים משומשים. בעקבות החלתו של החוק לפינוי וטיפול בצמיגים משומשים אשר נכנס לתוקפו ב-1 ליולי 2007
רכשה החברה בהשקעה של כ- 3 מיליון שקל מגרסה תוצרת
STARIN
איטליה, אשר ביכולתה לגרוס בפרק זמן של שעה 8 טון צמיגים ולהופכם לרצועות גומי במידות של 10X5
ס"מ אשר יטמנו באתר מיוחד אשר הוקם לשם כך באתר הדודאים בדרום.
נתי פוזננסקי, מנכ"ל משותף בנגב אקולוגיה מסר כי החברה הקימה מערך איסוף אשר פועל לאיסוף הצמיגים המשומשים בפנצ'ריות הרכב וכן פועל להידוק הקשר עם יבואני ויצרני הצמיגים והחברות לשיווק צמיגים.

במקביל קיבלה החברה אישור להקמתו של מפעל למחזור צמיגים משומשים. המפעל אשר יחל לפעול ב-2009 יוקם בהשקעה של כ-6 מיליון דולר. המפעל ימחזר צמיגים לחומרי גלם כדוגמת בולמי זעזועים למסילות רכבת, משטחים למגרשי משחקים ועוד.

   


רכישת המגרסה הינה שלב ראשון מהקמת מפעל מחזור
שאמור לקום במהלך שנת 2008 באתר אשפה
דודאים


 

טל: 052.3411177   פקס: 057.7941347    mo@ecological.co.il   
    חזרה    

 
כל הזכויות שמורות Copyright © 2006 Olympus-Art.Com All Rights Reserved