logo
מיחזור צמיגים - מירושלים לכלל המדינה
הכנסת מאמצת לאחר חצי שנה יוזמה של העירייה: מיחזור צמיגים כדי לסייע לאיכות הסביבה

השר להגנת הסביבה, גדעון עזרא, מוסר כי חוק חדש שאושר בכנסת בשבוע שעבר, חוק למיחזור צמיגים, יגרום לחיסול המפגעים הקשים שמקורם בפסולת צמיגים ויפתח תעשיית מיחזור צמיגים משגשגת בישראל. המשרד להגנת הסביבה מבקש לקדם בכך את תחום הטיפול בפסולת מוצקה, ובכך לצמצם את הטמנת הפסולת ולפתח את תחום המיחזור.

לכתבה המורחבת

טל: 052.3411177   פקס: 057.7941347    mo@ecological.co.il   
    חזרה    

 
כל הזכויות שמורות Copyright © 2006 Olympus-Art.Com All Rights Reserved